JULKAISUT

Elontilan Ystävät ry julkaisee ja myy julkaisuja ja oppimateriaaleja, jotka edistävät kokonaisvaltaista ympäristökasvatusta ja –suunnittelua.  Kirjatilaukset Elontilan nettipuodista, tilauslomakkeella tai sähköpostitse et@elontila.fi. 

Ilmoita sähköpostitilauksessa tilaajan nimi, spostiosoite, laskutus - ja postitusosoite, postitoimipaikka ja puhelinnumero. Tilaus laskutetaan ennakkolaskuna sähköpostitse. Maksun saavuttua kirjat lähetetään postitse. Toimitusaika 3–5 päivää.

PERMAKULTTUURIOPAS  - Käsikirja lasten ja nuorten kanssa työskenteleville (Ilkka Aula)


Permakulttuuripas on ensimmäinen suomenkielinen kasvattajille suunnattu käsikirja permakulttuurista. Opas koostuu teoriaosasta ja käytännön kasvatuksellisista ohjelmista, joiden avulla ohjaajat, opettajat ja kaikki aiheesta kiinnostuneet voivat ottaa ohjelmat käyttöön omissa toimipaikoissaan.

Oppaan käytännön kasvatuksellisessa osassa esitellään ohjelmia kasvattajien käyttöön. Ensimmäinen ohjelma on suunnattu erityisesti lukioikäisille. Siinä kuvataan käytännönläheisesti, kuinka permakulttuurisuunnitelma laaditaan askel askeleelta. Toisessa kokonaisuudessa kuvataan permakulttuurin periaatteisiin pohjautuva ohjelma, jota voidaan käyttää esim. leirikouluohjelmana, luontokoulujen ja -keskusten kummiluokkaohjelmana, osana kerhotoimintaa tai osana koulussa tapahtuvaa opetusta. Kolmannessa ”ekologisen puutarhan perustaminen”-kokonaisuudessa esitellään, miten permakulttuurin ja ekologian periaatteita soveltaen voidaan päiväkotien ja koulujen ympäristöä kehittää mahdollisimman kestävällä tavalla. Näitä kolmea ohjelmaa ja niissä esitettyjä menetelmiä voi tietysti käyttää ja soveltaa kunkin lukijan omaan paikkaan. Ne eivät ole sidottuja vain kouluihin ja päiväkoteihin.

Oppaan luomisen inspiroivana lähteenä on toiminut Mattilan tila Kolin kansallispuistossa. Se on tarjonnut kirjoittajalle ennen kaikkea paikan oppimiselle, kokemiselle, kokeilemiselle ja olemiselle. Parhaimmat oppaan sisältöön ja ulkoasuun liittyvät oivallukset ovat syntyneet Mattilan puutarhan poluilla. Oppaan julkaisee Vihreä Sivistysliitto ry yhteistyössä Elontila (ET) Ay:n kanssa.

Hinta: 15 € + postituskulut

EARTH EDUCATION - MAAKASVATUS… UUSI ALKU  (Steve Van Matre) 

Maakasvatus tarjoaa kokonaisvaltaisen näkökulman ympäristökasvatukseen. Maakasvatus on löytöretki elämän oivaltamiseen ja uuden elämäntavan omaksumiseen. Sen avulla ihmisten tiedolliset ja tunneperäiset suhteet maapallon eliöyhteisöihin
ja elämää ylläpitäviin järjestelmiin kasvavat.


Maakasvatus pyrkii auttamaan ihmisiä muovaamaan itselleen sellaisen elämäntavan, että heidän vaikutuksensa maapallon eliöyhteisöihin ja järjestelmiin vähenee joka koituu kaikkien maapallon eliöiden hyväksi. Uusi alku -kirjassa esitetään maakasvatuksen lähtökohdat ja keskeiset periaatteet ja menetelmät. Uusi alku on myös työkalu maakasvatusohjelman rakentamiselle. 


Hinta: 10 € + postituskulut    


MAANVARTIJAT (Steve Van Matre ja Bruce Johnson)

Maanvartijat™ (Earthkeepers™)-maakasvatusohjelma on suunniteltu niille toimipaikoille, ohjaajille ja opettajille, jotka aikovat tarjota sellaisen oppimiskokemuksen, joka houkuttelee ja motivoi osallistujia rakentamaan syvän ja henkilökohtaisen suhteen maapalloon ja sen elämään.

Kirja antaa perusteellisen kuvan 10–12 -vuotiaille suunnatusta ohjelmasta ja se motivoi kestävämpää elämäntapaa edistäviä toimipaikkoja, ohjaajia ja opettajia aloittamaan ohjelman toteuttamisen. Kirjan alkuperäisteoksen kirjoittajina ovat toimineet professorit Steve Van Matre ja Bruce Johnson.Kirjassa mukana mm.

- kuvaukset maakasvatuksesta, Maavartijat-ohjelmasta ja ohjaamisen ohjeista

- yleiskuvaukset neljästä ekologisesta harjoitteesta: Ravintoketjun Valvojat, Huimat Hiukkaset, Yhteyksien Tarkastus ja Aikalaatikot

- käytännönläheiset ohjeet ohjelman elämysharjoitteiden toteuttamisesta: Maakävely, Luontokolo, E.M.:n Päiväkirja, Vuodenajat

- kestävää elämäntapaa edistävien tehtävien esittely

Kirjan on julkaissut kansainvälinen vapaaehtoisvoimin toimiva Maakasvatusinstituutti (The Institute for Earth Education) yhteistyössä Elontilan Ystävät ry:n kanssa. Materiaalin levittämisestä Suomessa vastaa Elontilan Ystävät ry.  Kirjaa voi tilata Elontilan nettipuodista tai tilauslomakkeella. 

Hinta: 16 €+postituskulut


AURINKOALUS III (Steve Van Matre ja Bruce Johnson)AURINKOALUS III™ (SUNSHIP III™) on 13–14-vuotiaille suunnattu maakasvatusohjelma. Nimensä se on saanut siitä, että maapallo on kolmas planeetta lähimmästä tähdestämme, auringosta.  Ohjelman tarkoituksena on motivoida osallistujia näkemään ympäristöasioita uudella tavalla ja antaa vaihtoehtoja uuden kestävämmän elämäntavan rakentamiseksi.  Ohjelman  2  ½-3 päivää kestävä "Aloitusjakso" toimii tehokkaana  ponnahduslautana sille,  mitä ohjelmaan osallistuvat nuoret tekevät myöhemmin kotona ja koulussa. 
AURINKOALUS III – edessä olevan matkan oivallus ja valinta -kirja antaa perusteellisen kuvan koko ohjelmasta ja se motivoi kestävämpää elämäntapaa edistäviä toimipaikkoja ja ohjaajia aloittamaan ohjelman toteuttamisen. Kirjan alkuperäisteoksen kirjoittajina ovat toimineet professorit Steve Van Matre ja Bruce Johnson.

Kirjassa mukana mm.

- yleiskuvaukset neljästä ekologisesta harjoitteesta: Solarville, Aineiden kierrätyslaitos, Museoprojekti ja Aurinkotemppeli SOL.
- outo hahmo O/V edustaen vertauskuvallisesti ihmisen kaksijakoisuutta – tasapainoista puoltamme  ja häirikköpuoltamme.
-  Maan Emo, vanha  tarinankertoja, joka johdattelee nuoret omalle etsintämatkalle. 
- Solarit, aurinkovalon energian rahayksikkö, jota käytetään kaikkeen toimintaamme maapallolla.
- Päivin päivä, jonka aikana nuori kuluttaa suuren määrän energiaa tajuamatta itse miten toimii.
- Kuoleman varjo, aamun koitteessa tapahtuva vuoropuhelu kuoleman ja uhanalaisten lajien kanssa.


Hinta: 18 € + postituskulut

MAAKÄVELYT - Luonnon taikaa ja luminen maakävely (Steve Van Matre)

Maakävely on luonnon ihmeisiin ja monivivahteisuuksiin tutustuttava elämyksellinen seikkailu. Se on helppo ja virkistävä tapa tutustua luontoon. Maakävelyllä  pääpaino on aistien herkistämisessä ja havaintoherkkyyden kasvattamisessa. Se on käytännönläheinen menetelmäopas omien luontoretkien toteuttamiseen.  Se sisältää ohjeita eri vuodenaikoina toteutettavien maakävelyjen toteuttamiseen.


Hinta: 25 € + postituskulut