MAAKASVATUS

Elontilan Ystävät ry koordinoi tällä hetkellä kansainvälisen Maakasvatusinstituutin (The Institute for Earth Education) toimintaa Suomessa. Yhdistys kääntää ja levittää Instituutin ohjelmia ja materiaaleja sekä järjestää kursseja ja tapaamisia. Maakasvatusinstituutin uudistetut kotisivut löytyvät täältä.

MAAKASVATUSOHJELMAT


Maakasvatusohjelmat ovat huolellisesti suunniteltuja jännittäviä oppimiskokemuksia. Ne painottavat ekologian ymmärtämistä ja edistävät läheistä kosketusta luontoon. Maakasvatusohjelmat kestävät muutamasta päivästä yhteen viikkoon ja lisäksi niihin kuuluu kotona ja koulussa suoritettavia, kestävään elämäntapaan liittyviä tehtäviä.

Valmiita suomeksi käännettyjä malliohjelmia ovat:

Maanvartijat (Earthkeepers) on suunniteltu niille toimipaikoille ja opettajille, jotka aikovat tarjota sellaisen oppimiskokemuksen, joka houkuttelee ja motivoi osallistujia rakentamaan syvän ja henkilökohtaisen suhteen maapalloon ja sen elämään.

Maanvartijat on kaksi ja puoli päivää kestävä kokemus, joka valmistaa osallistujia käyttämään vähemmän energiaa ja materiaaleja. Maanvartijat on taianomainen ohjelma, joka on tarkoitettu 4.-5. luokan oppilaille. Erityisessä Maanvartijoiden koulutuskeskuksessa osallistujat saavat palkkioksi tekemistään tehtävistä kaksi avainta, joiden avulla he voivat elää sopusoinnussa Maan kanssa (KEYS: K = knowledge, tieto; E=Experience, elämykset luonnossa). Toiset kaksi avainta oppilaat ansaitsevat palattuaan kotiin (Y=Yourself, sinä itse; S=Sharing, jakaminen).Maanvartijat-ohjelman oppilaille jaettava ja osa opettajille jaettavasta materiaalista ja ohjaajan muistilistat on käännetty suomeksi, muu materiaali on englanninkielistä.

Tilattava Maanvartijat-ohjelmapaketti  sisältää:

-EARTHKEEPERS: Four Keys for Helping Young People Live in Harmony with the Earth. Kirja esittelee koko ohjelman (englanninkielinen, ilmestyy suomenkielisenä v. 2018).
-CONCEPTUAL ENCOUNTERS I: Adventures in Learning Ecological Principles. Kansiossa esitellään yksityiskohtaisesti Maanvartijat -ohjelman tieto-osuuteen liittyvät  käsiteharjoitteet (oppilaille jaettava materiaali ja ohjaajan muistilistat käännetty suomeksi, muuten englanninkielinen, ilmestyy suomenkielisenä v. 2018).
-”TEACHER PREPARATION PACKET”  ja KOPIOITAVAT MATERIAALIT tarjoavat opettajalle ja ohjaajille informaatiota ohjelmasta ja ne sisältävät  vedokset kopioitavasta ohjelmassa tarvittavasta kirjallisesta materiaalista.
-Esimerkkipainokset KOULUTUSKÄSIKIRJASTA ja PÄIVÄKIRJASTA.
-KOPIOITAVAN VERSION koulutuskäsikirjasta ja päiväkirjasta ja tekijänoikeusluvan  tuottaa näistä toimipaikan oma kopio.
-Esimerkkikappaleet Maanvartijat -ohjelmassa käytettävistä OPPIMISVÄLINEISTÄ: K-E-Y-S –avaimet, avainrengas,  harjoittelijakortti, rintamerkki, todistus, 1. asteen Maanvartijan helmi ja tarra.
-Esimerkkikappaleet neljästä  MAANVARTIJAT -JULISTEESTA.
-MAANVARTIJAT- ESITYKSET E.M.:n laboratoriossa esitettäviin avajais- ja lopetusseremoniaan.

Koko Maanvartijat-ohjelmapaketti maksaa 500 €  ja tämän lisäksi toimipaikalta peritään vuotuismaksu, joka  määräytyy sen mukaan,  kuinka monta kertaa ohjelmaa toimipaikassa vedetään (max 100 €/vuosi).

AURINKOALUS III™ (SUNSHIP III™) on 13–14-vuotiaille suunnattu maakasvatusohjelma. Nimensä se on saanut siitä, että maapallo on kolmas planeetta lähimmästä tähdestämme, auringosta.  Ohjelman tarkoituksena on motivoida osallistujia näkemään ympäristöasioita uudella tavalla ja antaa vaihtoehtoja uuden kestävämmän elämäntavan rakentamiseksi.  Ohjelman  2  ½–3 päivää kestävä "Aloitusjakso" toimii tehokkaana  ponnahduslautana sille,  mitä ohjelmaan osallistuvat nuoret tekevät myöhemmin kotona ja koulussa. 

Tilattava AURINKOALUS III -ohjelmapaketti sisältää:

-AURINKOALUS III: Edessä olevan matkan oivallus ja valinta. Tämä kirja luo yleiskatsauksen koko ohjelmasta.
-KÄSITTEIDEN KOHTAAMINEN II: Opitaan ekologisia käsiteitä seikkailun avulla.  Esittelee yksityiskohtaisesti ne käsiteharjoitteet, joista muodostuu AURINKOALUS III -ohjelman tiedollisen sisällön ydin.
-OPETTAJAN OPAS  JA KOPIOITAVAT MATERIAALIT CD:llä, sisältäen ohjeita ohjaamiseen, kopioitavat alkuperäistallenteet ohjelmassa tarvittavia materiaaleja varten ja täydellisen listan tarvittavista välineistä.
-Mallikappaleet oppilaiden TILIKIRJASTA JA OHJEKIRJASTA
-Alkuperäistallenteet ja toimipaikkakohtainen copyright-oikeus oppilaiden -Tilikirjan ja Ohjekirjan tekemiseen
-Mallit AURINKOALUS III:n tarvikkeista, mukaan lukien ongenkoukku, kangaspussi, rannerengas ja diplomi
-AURINKOALUS III CD -ESITYS avajais- ja lopetusseremonioihin

Maakasvatusinstituutti on valmis toimittamaan myös monia muita AURINKOALUS III -ohjelman osallistujien tarvitsemista välineistä. Ohjelmapaketti sisältää tilauslomakkeita, joilla ohjelmapaketin ostaneet voivat tilata ohjelmassa käytettäviä tarvikkeita – osallistujan välinepaketti, riipus, SOL-leima ja hieroglyfi -taulu.  Paketissa on myös mukana maakasvatuksen materiaaliluettelo, johon on listattu niitä saatavilla olevia tarvikkeita, joita on muuten vaikea löytää. 

Koko AURINKOALUS III -ohjelmapaketti maksaa 500 €  ja tämän lisäksi toimipaikalta peritään vuotuismaksu, joka  määräytyy sen mukaan,  kuinka monta kertaa ohjelmaa toimipaikassa vedetään (max 100 €/vuosi).

Tietääksesi enemmän, miten nämä jännittävät ohjelmat aloitetaan, niin ota yhteyttä:

Elontilan Ystävät ry
Haavikkolantie 4, 83835 Ruvaslahti
e-mail: et@elontila.fi, p. 050-3792376

KOULUTUKSET


Koulutukset luovat kasvatukselliset puitteet kestävän elämäntavan omaksumiselle. Ne kannustavat ja auttavat osallistujia muodostamaan syvän ja rikkaan luontosuhteen, omaksumaan ekologian perusperiaatteet ja toimimaan kestävän elämäntavan mukaisesti. 

Koulutuksissa

- edetään kokonaisuuksista yksityiskohtiin.
- korostuvat seikkailulliset ulkona luonnossa toteutettavat oppimiskokemukset.
- havainnollistetaan luonnon toimintaa tekemisen ja pohdinnan avulla.
- oppiminen tapahtuu itse tekemällä ja osallistavilla opetusmenetelmillä.

Koulutusten toteuttaminen

Koulutukset voidaan toteuttaa kahdella tapaa, joko tilaamalla kouluttaja paikan päälle tai toteuttamalla valittu koulutus Elontilan Ystävien toimipaikassa. Kouluttajana kaikissa koulutuksissa toimii kansainvälisen Maakasvatusinstituutin (The Institute for Earth Education) hyväksymä kouluttaja. Järjestävä taho vastaa koulutusten yleisistä järjestelyistä (koulutuspaikka, tarvittavat av-välineet, ilmoittautumiset, rahaliikenne, ruokailut). Kouluttaja tuo mukanaan tarvittavan koulutusmateriaalin -ja välineistön.

Koulutuksen voi tilata myös kokonaisuudessaan Elontilan Ystäviltä. Yhdistys vastaa tällöin kaikista koulutuksen järjestelyistä, mukaan lukien ruokailuista ja mahdollisesta majoituksesta.

MAAKASVATUSTYÖPAJA
kokonaisvaltaista ympäristökasvatusta teoriassa ja käytännössä


Haluatko auttaa ihmisiä muodostamaan syvemmän, henkilökohtaisen suhteen kotiplaneettaamme? Uskotko, että ihmisille tulee tarjota suora yhteys luontoon seikkailullisten oppimiskokemusten kautta? Tiedostatko, että meidän on tosissamme etsittävä kasvatuksellisia keinoja vastata ympäristöongelmiimme?

Maakasvatus on prosessi, jossa ihmisiä autetaan elämään entistä sopusointuisemmin ja iloisemmin yhdessä luonnon kanssa. Tämä päämäärä saavutetaan erityisesti kehittämällä kokonaisvaltaisia ohjelmia, jotka muodostuvat huolella rakennetuista, tarkkaan kohdennetuista, harkitusti etenevistä ja toisten osioiden pohjalle rakentuvista kokemuksista, joilla on tarkkaan määritellyt tavoitteensa.

Koulutuksessa saa
 - yleiskatsauksen maakasvatuksen (Earth Education) lähtökohtiin, historiaan ja menetelmiin
- johdannon ekologisten käsitteiden rakentamiseen
- kokonaiskuvan luonnossa tapahtuvan ohjaamisen erityispiirteistä
- yleiskuvan maakasvatuksen malliohjelmasta
- omakohtaisen kokemuksen useasta ulkona tehtävästä esimerkkiharjoitteesta
Koulutukseen sisältyy sekä sisä- että ulko-osioita. Koulutus kestää yhden päivän (8 t).

MAAKÄVELY -työpaja
luonnon moninaisiin ihmeisiin tutustuttava elämyksellinen seikkailu


Haluatko oppia vetämään elämyksellisiä, mielikuvitusta ja kaikkia aisteja hyödyntäviä retkiä lähiluontoon yli seitsemän vuotiaille? Haluatko tarjota ryhmällesi unohtumattomia hetkiä luonnossa?
Maakävelyn päämääränä on edistää iloa, kunnioitusta, yhteenkuuluvuutta ja rakkautta luontoa ja sen elämää kohtaan. Se on menetelmä, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä luomaan syvempi suhde luontoon, herkistää aisteja ja lisätä havaintoherkkyyttä.

Maakävely on loistava väline kaikenikäisten luontoretkeilyyn ja luonnon kohtaamiseen uudella, kiehtovalla tavalla.

Koulutuksessa saa

- yleiskatsauksen maakasvatuksen lähtökohtiin
- näkemyksen luonnossa tapahtuvan ohjaamisen erityispiirteistä
- kokonaiskuvan maakävelyn ohjaamisen erityispiirteistä
- kokemuksen kahdesta mallimaakävelyn ohjaamisesta
- vinkkejä harjoitteiden ja välineiden valitsemiseen
- suuntaviivat oman maakävelyn suunnitteluun ja toteuttamiseen
Koulutukseen sisältyy sekä sisä- että ulko-osioita. Koulutus kestää yhden päivän (8 t).

MUIRIN TAIVAL -ohjaajakoulutus
villin luonnon kokeminen John Muirin hengessä
”Tämä mahtava esitys on alituinen. Jossain on aina auringon nousu, kaste ei koskaan kuivu hetkessä, sadekuuro putoaa ikuisesti, höyry kohoaa aina. Iänikuinen auringon nousu, ikuinen auringon lasku, ikuinen aamun koitto ja hämärä, meren ja mantereiden ja saarten päällä, jokaisella vuorollaan, kun pyöreä Maa pyörähtää.” – John Muir

Muirin taival on vaelluksenomainen matka auringonnoususta auringonlaskuun. Vaelluksen pääasiallinen tarkoitus on se, että antautuisimme täysin tämän yhden päivän ja yhden paikan luonnolliselle kauneudelle ja antaisimme sen virrata sisäämme, kunnes värisemme sen runsaudesta. 

Muirin taival on mahdollisuus kokea yksi unohtumaton päivä maapallolla sen pyörähtäessä aurinko-tähtensä säteiden lävitse, tutkistelemassa lähes tuntematonta paikkaa, joka on itse asiassa saanut elämänsä ja muotonsa näiden samojen säteiden antamasta energiasta. Muirin taipaleen ainutkertaisuus pohjautuu  kansallispuistoliikkeen pioneeri John Muirin elämäntyöhön perustuvista elämänilon,  olemassaolon riemun ja luontoon sulautumisen käsitteistä ja siihen sisältyy runsaasti iloa ja seikkailua.  Muirin taival on yhden päivän kestävä ylistys ihmisen mahdollisuudelle kokea  ”villin luonnon” harmonia, kauneus ja hurmio.

Koulutuksessa

- perehdytään maakasvatukseen
- osallistutaan Muirin taipaleeseen (retki auringonnoususta auringonlaskuun)
- perehdytään ohjaajan oppaan avulla retken sisältöön ja esitystapaan.

Koulutus pätevöittää ohjaamaan Muirin taipaleita.

Koulutus soveltuu luonto- ja eräoppaille, opettajille, luonto-ohjaajille, luontokoulujen ja luontokeskusten henkilökunnalle, ympäristökasvattajille, nuorisotyötekijöille, yrittäjille ja kaikille niille, jotka haluavat tarjota ohjelmapalveluissaan Muirin taivalta.

Lisätiedot:
Elontilan Ystävät ry
Haavikkolantie 4, 83835 Ruvaslahti
e-mail: et@elontila.fi, p. 050-3792376

MATERIAALIT


Maakasvatusmateriaaleihin voi tutustua täällä ja Maakasvatusinstituutin materiaaliluettelo tilausohjeineen löytyy Instituutin kotisivuilta.